Mari Hamre Skancke (27) og Robin Borgeraas (21) går første året av fysioterapiutdanningen på Bjørknes Høyskole. De møttes for en knapp måned siden, da de startet i samme klasse.

Sammen med 45 andre studenter skal de gå et år på Bjørknes Høyskole i Oslo, før de tar de siste to årene av utdanningen i Enschede i Nederland. Deretter følger et år med praksis.

– Jeg har alltid vært interessert i kropp og trening, og har jobbet som PT og gruppetreningsinstruktør. Gjennom dette har jeg blitt veldig interessert i rehabilitering og det å hjelpe andre, og fysioterapi ble et naturlig valg, forteller Mari.

Robin fant tidlig ut at han skulle bli fysioterapeut, og hadde bestemt seg allerede på ungdomsskolen.

– Jeg har alltid drevet med fysisk aktivitet, og spesielt fotball. Jeg har fått mye skader opp igjennom, og brukt mye tid på å lære mer om hvordan skadene kan bli bedre. På den måten fant jeg raskt ut at det var noe jeg likte, forteller han.

Både teori og praksis allerede førsteåret av fysioterapiutdanningen

Robin fikk høre om fysioterapi på Bjørknes Høyskole gjennom en venninne som gikk andre året.

– Hun hadde bare bra ting å fortelle, og jeg likte spesielt godt hvordan høyskolen kombinerer praksis og teori med det som virker som 50/50. Ingen andre skoler jeg vet om har like mye praksis, og jeg liker måten Bjørknes Høyskole  gjør det på. I tillegg var det veldig spennende å kunne reise til utlandet, sier han.

Mari er enig i at det er både spennende og lærerikt å tilbringe to år i utlandet i forbindelse med studiet. Hun liker også spesielt godt at det er så mye fokus på det praktiske.

Ett år i Oslo, to år i Nederland

Både Mari og Robin synes det er en trygghet i å ta det første året i Norge før de reiser til Nederland for å avslutte utdanningen. Det er en trygghet i å bli kjent med norske studenter først, og reise sammen med dem ned til Nederland, sier han.

Mari tror også det vil føles tryggere nå som de fått mulighet til å bli litt kjent med hverandre før de reiser.

– Vi blir delt inn i tre forskjellige klasser så vi kommer til å være en del med andre internasjonale studenter også, men det føles likevel trygt å reise sammen, fortsetter hun.

Når det gjelder det faglige så tror de begge at de kommer til å stille godt forberedt til undervisning på engelsk.

– Jeg tror det blir lettere neste år når vi allerede er kjent med pensum og blir forberedt på det som vil komme. Vi blir jo gradvis mer kjent med opplegget og hva vi skal lære, foreleserne forbereder oss og vi blir gradvis vant til å studere mer engelsk, sier Mari.

Robin trekker frem at det er en fordel at mye av pensumlitteraturen er  engelsk allerede nå.

– Jeg tror det er veldig mye bedre oppfølging i Oslo, foreleserne og de ansatte her passer veldig godt på oss. Dessuten blir vi etter hvert mer vant til å bruke engelsk. Forelesningene er på norsk, men det meste av pensum er skrevet på engelsk. Vi har også ukentlige Study Team Meetings hvor vi jobber med en case i grupper og leverer en besvarelse på engelsk, sier Robin.

Godt kjent fra første dag

Robin forteller at han aldri har gått i en klasse med så godt miljø.

– Vanligvis blir det raskt grupperinger, men her snakker alle med alle, og alle henger sammen i en stor gruppe.

Mye av grunnen til det gode klassemiljøet tror Mari og Robin kan være at de allerede dag to måtte stå i undertøy og palpere, altså ta på hverandre og kjenne etter muskler og skjelett.

– Men det blir man raskt vant til, og det er nok også derfor vi har blitt så close. Det er ikke flaut, det er jo bare fokus på muskler og skjelett, og vi lærer mye om at kropper er forskjellige, og hvorfor de er det, sier Robin.

Dyktige forelesere

Både Mari og Robin skryter av foreleserne.

– Alle foreleserne våre jobber som fysioterapeuter eller manuellterapeuter ved siden av, og det merker man godt. De har jobbet lenge med yrket sitt, og er gode på å lære det bort, sier Mari.

De forteller at foreleserne har med seg assistenter, som regel tidligere studenter,  slik at når de går gjennom praktiske øvelser og noen ikke forstår alt, er det flere som kan hjelpe studentene.

Fornøyd med studiestart

Begge fysioterapistudentene er svært fornøyde med studiestarten på Bjørknes Høyskole. De trekker spesielt frem fadderuken, som var en stor suksess og bidro til at man ble godt kjent med mange nye mennesker.

– Den var veldig bra, mye morsomt opplegg hvor alle ble inkludert og man ble kjent med alle i klassen sin, sier Mari.

I tillegg til fadderuken har det vært en hektisk start på studiet med relativt mye faglig arbeid.

– Vi startet med undervisning dag to, og ble tidlig fortalt at det ville bli mye skolearbeid. Men vi fikk også god hjelp fra lærerne som anbefalte oss å lage en plan for hvor mye tid vi trenger på å bruke på å lese, hvor mye tid vi bruker på skolen også videre. Det hjelper, sier han.

– Det er en høy studiebelastning, med veldig mye egenstudier. Det blir rundt 18–26 timer i uka med selvstudier, og akkurat samme opplegg som i Nederland, sier Mari.

Hverken Mari eller Robin angrer et sekund på at de valgte Bjørknes Høyskole. Begge er enige om at det har blitt enda bedre enn forventet.

– Jeg kan anbefale alle andre som ønsker å studere fysioterapi å gjøre det på Bjørknes Høyskole , avslutter Mari.