Jeg valgte dette studiet fordi jeg har et ønske om å bli lege. Studiet er gøy og interessant og gir meg større bredde og motivasjon for faget. For den som er interessert vil jeg anbefale dette. Eventuelt så er dette studiet godt for de som har et ønske om å vite mer om faget eller kanskje mangler poeng til legestudiet. Dette er en god start på legedrømmen.