Magnus er førsteamanuensis II i statsvitenskap. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden våren 2020 og er Postdoc ved Universitetet i Oslo og har tidligere vært seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Han har doktorgrad fra Aarhus Universitet og mastergrad fra Universitetet i Oslo. Magnus forsker på det politiske grunnlaget for sentrale politiske institusjoner som stemmeretten, velferdsstaten og det korporative system.

Aktuelle forskningsområder

Generell Komparativ politisk økonomi, stemmeretten, valgfusk, velferdsstatsutvikling (i hele verden), arbeidsmarkedsregulering, historisk datainnsamling, valgsystemer, fagforeninger, streiker og protester, partiorganisering, og internasjonale organisasjoner med fokus på den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Har en forekommende bok på Cambridge University Press om utvidelsen av sosiale og politiske rettigheter som en reaksjon på bolsjevikrevolusjonen.

 

Undervisning

Underviser og undervist i ulike kurs innen metode og statistikk, komparativ politikk og internasjonal politikk. Han underviser også norsk institusjonell historie.

 

Bakgrunn

2019-2024 – Postdoc, University of Oslo (1 februar 2019)
2018-2020 – Førsteamanuensis (20%), University of Stavanger
2016-2020 – Senior forsker (Associate Research professor, i 80 % permisjon) Institute for samfunnsforskning
2013-2016 – PhD. Fellow. Department of Political Science, Aarhus University, Denmark

 

Publikasjoner

Se oversikt på https://sites.google.com/view/magnusberglirasmussen/research