Magnus er førsteamanuensis og underviser i medisinske fag for stedlige studenter og veileder nettstudenter både på medisin grunnfag og ernæring. Magnus forsker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Han interesserer seg særlig for sykdomsmekanismer ved hjertesvikt, og har i den sammenheng et økende fokus på ernæringsrelaterte temaer.

Bjørknes Høyskole Ansatt Studieleder Magnus Aronsen

Undervisnings- og veiledningserfaring

Magnus har undervist på helsefaghøyskoler og veiledet nettstudenter i helsefag siden 2005, og har deltatt i utviklingen av nettstudiene på e-læringsplattformen Qybele siden 2008. Han har i tillegg veiledning av medisinstudenter på forskerlinjen og underviser ved ulike kurs i hjerteforskning.

Lærebøker

Hovedforfatter av “Sykdomslære 1+2” og “Farmakologi” i Repeter!-serien utgitt på Gyldendal Akademisk.

Forskningserfaring

Magnus har jobbet som studentstipendiat siden 2005 og som stipendiat siden 2009. Han disputerte våren 2018.
Har publisert en rekke artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter

Magnus Aronsen forsker på kroniske hjertesykdommer