Førsteamanuensis Magnus Aronsen ble i statsråd 20. desember utnevnt som styremedlem i Norges Forskningsråd for perioden 2019-2022. Norges Forskningsråd fungerer den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for regjeringen og departementene i Norge, og fordeler årlig rundt 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon i Norge.

Førsteamanuensis Magnus Aronsen ved Bjørknes HøyskoleForskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning og å fremme innovasjon og bærekraft. Styret er Forskningsrådets øverste organ og er ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet, og vil fra 2019 bestå av 11 personer.

Magnus har tidligere vært leder i Akademiet for yngre forskere og vært engasjert i forskningspolitiske problemstillinger knyttet til forskningskvalitet. Aronsen er førsteamanuensis i medisin og har kombinert grunnforskning med innovasjon og samarbeid med næringsliv for å utvikle nye legemidler mot hjertesykdom.

Magnus Aronsen forsker på kroniske hjertesykdommer

 

Det nye styret i Norges forskningsråd er:

Konserndirektør Hilde Tonne, leder, Oslo (ny)
Prorektor Kenneth Ruud, nestleder, Tromsø, (ny)
Professor Mette Halskov Hansen, Oslo, (gjenoppnevning)
Konserndirektør Eli Aamot, Trondheim, (gjenoppnevning)
Forskningssjef Kirsti Hjemdahl, Kristiansand, (ny)
Adm. dir. Lars Harry Vorland, Tromsø, (ny)
Instituttleder Pinar Heggernes, Bergen (ny)
Professor Tomas Kåberger, Sverige (ny
Adm. dir. Eimund Nygaard, Stavanger, (ny)
Gründer og investor Geir Førre, Oslo, (ny)
Førsteamanuensis Jan Magnus Aronsen, Oslo (ny)

 

Åpen nominasjon

For første gang har det vært mulig for alle å nominere kandidater til styret i Forskningsrådet på Kunnskapsdepartementets nettside. Målet var at departementet gjennom en åpen prosess skulle få innspill til enda flere gode styrekandidater. Det kom inn 142 forslag fordelt på til sammen 103 forskjellige navn. Fire av medlemmene i det nye styret, deriblant Magnus Aronsen var blant de som var foreslått gjennom den åpne nominasjonen.

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no