Magnus og hans forskningsgruppe forsker for å utvikle nye, målrettede behandlingsformer for kronisk hjertesykdom. I sin forskning jobber de ved å først identifisere nye og ukjente reguleringsmekanismer for hjertets pumpekraft, energiomsetning og genregulering, for deretter å utvikle og teste nye legemidler som påvirker disse mekanismene i hjertet.

Målrettede behandlingsformer

Kronisk hjertesykdom er sammen med kreft de vanligste dødsårsakene i Norge. Til tross for optimal behandling vil kronisk hjertesykdom ha dårligere prognose enn de fleste kreftsykdommer. Magnus og hans forskningsgruppe forsker for å utvikle nye, målrettede behandlingsformer for kronisk hjertesykdom. I sin forskning jobber de ved å først identifisere nye og ukjente reguleringsmekanismer for hjertets pumpekraft, energiomsetning og genregulering, for deretter å utvikle og teste nye legemidler som påvirker disse mekanismene i hjertet.

Denne forskningen søker dermed å utvikle fremtidens hjertemedisiner, med forsterket, målrettet virkning på hjertet og langt mindre bivirkninger enn de legemidlene som brukes i dag mot hjertesykdom.