Live er klinisk ernæringsfysiolog med erfaring fra sykehus. Ved siden av undervisning er Live nettansvarlig på ernæring samt har ansvar for å organisere studentenes praksis på studentklinikken.

Faglige kompetanseområder

Live har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo. Er spesielt interessert i matvareoverfølsomhet og gastroenterologi og ernæring.

Bakgrunn

Har tidligere jobbet som klinisk ernæringsfysiolog på sykehus, både med individuell veiledning og gruppeundervisning for ulike pasientgrupper. Her var hun også en del av palliativt team.

Undervisning og veiledningsområder

Grunnleggende ernæring, gastroenterologi og ernæring, veiledning av studenter på studentklinikk

Annet

Live har vært med på å bygge opp studentklinikken og har ansvar for å organisere studentenes praksis her. Hun er også aktiv i videreutvikling av ernæringsfaget ved høyskolen.