Linn jobber som høyskolelektor og nettlærer ved Bjørknes Høyskole. Hun er utdannet ved Norges Idrettshøgskole med en mastergrad i idrettspsykologi og coaching, og er fagansvarlig for blant annet anvendt idrettspsykologi ved Bjørknes Høyskole.

Linn begynte å jobbe hos oss ved studiestart i 2019. Før det har hun jobbet med utvikling av nettbaserte behandlingsprogram for mennesker med psykiske lidelser, og startet opp og drevet egen privatpraksis innen mental ferdighetstrening for idrettsutøvere og mennesker rammet av stress. Linn er svært opptatt av forskning og utvikling innen idrettspsykologien, spesielt det som kan kobles opp mot stressaktivering, mestring, og sosialpsykologi. Hennes største faglige interessefelt er forhold relatert til mestring av stress i utøverens liv, og betydningen av de kontekstuelle forholdene i disse situasjonene. Dette er tett knyttet til hennes privatpraksis hvor hun veileder utøvere og trenere på nasjonal- og internasjonalt nivå. Linn er også knyttet til Olympiatoppen som ekstern fagressurs i idrettspsykologi.

 

Faglig kompetanseområder

Konsulterende arbeid, utbrenthet og overtrening, kognitiv aktivering og stressrespons i idrettskonteksten, barne- og ungdomsidrett.

 

Bakgrunn

  • Masterprogrammet i coaching og idrettspsykologi, Norges Idrettshøgskole (NIH)
  • Personlighetspsykologi, Universitetet i Tromsø (UiT)
  • Utviklingspsykologi, Universitetet i Tromsø (UiT)
  • The Psychology of Prejudice and Stereotyping, Universitetet i Tromsø (UiT)

 

Undervisnings- og veiledningsområder

  • Kognitiv psykologi
  • Idrettspsykologi
  • Anvendt idrettspsykologi

 

Aktuelle forskningsartikler