Line er høyskolelektor i ernæring og startet hos oss i 2015. Line har en mastergrad i ernæring fra Universitetet i Oslo med spesialisering i global ernæring.

Bjørknes Høyskole Ansatt Line Vogt

Hun har tatt internasjonale masterkurs i Sør Afrika og Uganda, og har gjennomført 6 måneders feltarbeid i Uganda der hun så på ernæringssituasjonen for barn som bor på barnehjem. Tidligere jobbet hun som praktikant i ernæringsavdelingen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Genève. Der analyserte hun blant annet lands implementering av ernæringsintervensjoner og ernæringspolitikk, bidro i analyseringen av diverse ernæringsaktørers arbeid i Uganda, samt bisto i publiseringen av WHOs nye retningslinjer for sukkerinntak for barn og voksne.

Faglige kompetanseområder

Line er høyskolelektor i ernæring og underviser i ernæringsfag samt metodologiske fag. Hun er også emneansvarlig for valgemnet «Global ernæring i Tanzania» og brenner for fagområdet globalernæring

Bakgrunn

Før Line startet hos oss jobbet hun som praktikant for Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hun har senere hatt en kontraktsjobb for WHO samtidig som hun har arbeidet som høyskolelektor her. Line har en mastergrad i Ernæring fra Universitet i Oslo og spesialiserte seg i globalernæring gjennom sine studier. Hun gjennomførte også tilleggsmodulen «Nutrition, human rights and governance», et internasjonalt masterstudium som foregikk ved læringssteder i Oslo, Sør-Afrika og Uganda. Hun har gjennomført seks måneders feltarbeid i Uganda der hun så på ernæringssituasjonen for barn som bor på barnehjem i Kampala. Hun har også en bachelorgrad i Samfunnsernæring fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Undervisning og veiledningsområder

Line er emneansvarlig for «Global Ernæring i Tanzania» og har ansvar for undervisning som foregår i sin helhet i Tanga, Tanzania. Hun underviser også i forskningsmetode, epidemiologi og statistikk, vitaminer og mineraler og er veileder studenter på bacheloroppgaven.

Utvalgte publikasjoner

Line har nylig publisert en vitenskapelig artikkel som tar for seg menneskerettighetsdimensjoner av mat, helse og omsorg for barnehjemsbarn i Kampala, Uganda: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993271 

Utvikling

Line er aktiv i videreutvikling av ernæringsfaget ved høyskolen.