Linda er utdannet innen molekylærbiologi og historie. Hun underviser i flere ulike temaer på medisinstudiet 1+5 og medisin grunnfag og er labansvarlig på Bjørknes Høyskole.

Ansattportett av høyskolelektor Linda AnvikBakgrunn

Linda har jobbet med undervisning siden 2010, og som konsulent for Utdanningsdirektoratet siden 2015. I tillegg har hun vært lableder for alle laboratorier i Sonanskonsernet siden 2015.

 

Faglige kompetanseområder

Master i molekylærbiologi/fysiologi, UiO
Master i historie, UiO
Praktisk-pedagogisk utdannelse fra UiO

 

Undervisningsområder og veiledningsområder

Lindas hovedansvarsområder er å forelese i medisinsk historie samt celle- og molekylærbiologi hvor hun også er emneansvarlig på 1+5 medisinstudiet. Hun er laboratorieansvarlig og har hovedansvar for utviklingen av eksamensoppgaver og underviser også studentene på medisin grunnfag.

 

Publikasjoner

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21195722