På lanekassen.no kan du søke om lån og stipend. Dette kan du søke om samtidig som du søker studieplass, men vent til du har mottatt vitnemål slik at du sender en komplett søknad. Alle våre studier er godkjent for støtte av Lånekassen.

 

Informasjon om tilleggslån ifølge av koronasituasjonen finner du her

 

Liggende Lånekassenlogo

Lånekassen

Du kan søke stipend og lån i Lånekassen for alle studieprogram ved Bjørknes Høyskole. Du kan søke lån før du har fått svar angående studieplass. Lånekassen behandler først søknaden, deretter må vi bekrefte at du er student hos oss. Det vil si at du først kan motta studiestøtte etter at du faktisk har blitt student. Dette er fordi Lånekassen skal være helt sikre på at du faktisk har blitt student. Oversikt over andel lån og stipend finner du på lanekassen.no.  Lånekassen betaler støtte for 10 måneder av studieåret men nye regler gjør at Lånekassen holder på å trappe opp til 11 måneder med studiestøtte, les mer om dette her.

 

Utbetaling av støtte for stedlige studenter

Når du møter opp til studiestart, vil vi sende bekreftelse til Lånekassen på at du er student hos oss, og du vil få utbetalt støtte fra Lånekassen innen kort tid. Lånekassen utbetaler studiestøtte den 15. i måneden.

 

Utbetaling av støtte for nettstudenter

Du må signere kontrakt, og logge inn på e-læringsplattformen Qybele før vi kan bekrefte til Lånekassen at du er en aktiv student. Søk i god tid, gjerne før du søker hos oss. Da ligger søknaden din klar slik at vi kan bekrefte til Lånekassen med en gang du starter med selve studiene. Du vil motta støtten kort tid etter at du har logget inn som student første gang.

 

Forsinkelser i studiene og lånekassen

Er du forsinket med 60 studiepoeng eller mer har du ikke krav på støtte fra Lånekassen. Det er mulig å ta igjen forsinkelsen ved for eksempel å ta eksamen/studiepoeng uten å motta støtte. Når du har tatt igjen noe av forsinkelsen og forsinkelsen er mindre enn 60 studiepoeng vil du kunne søke om støtte igjen.

 

Omgjøring av lån til stipend

Det er nye retningslinjer for omgjøring fra lån til stipend fra og med studieåret 2019/2020.

Her er reglene:

  1. Du må være borteboer. Altså kan du ikke bo med dine foreldre for å få omgjøring.
  2. Du må ha inntekt, formue og trygdeinntekter under grensene lånekassen setter.
  3. Du må bestå studiepoeng underveis. Inntil 25 % av basisstøtten (det beløpet som heter “omgjøringslån”) kan bli gjort om stipend hvis du består studiepoeng. Du må bestå like mange studiepoeng som du har fått støtte til for å få full omgjøring.
  4. Du må bestå en grad. Inntil 15 % av basisstøtten (det beløpet som heter “gradsomgjøringslån”) kan bli gjort om til stipend hvis du består en grad. En grad vil hos oss si en bachelorgrad. Årsenheter, halvtårsenheter og enkeltemner vil ikke regnes som en grad for lånekassen.

Omgjøringen fra lån til stipend vil ikke gjøres før året etter at du fikk støtten mottatt.

Du kan se mer om kravene for omgjøring fra lån til stipend på Lånekassen sine sider, her.

 

Ny informasjon for deltidsstudenter fra studieåret 2020/2021

Nå kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange studiepoeng du planlegger å ta. Det vil si at om du for eksempel skal ta 50 studiepoeng i løpet av et helt studieår får du 83,33 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. Fram til nå har det vært sånn at du bare ville fått 75 prosent av det en fulltidsstudent får.

I tillegg har Lånekassen fjernet kravet om at du må ta studiepoeng som utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å få lån og stipend. Det betyr at du kan få lån og stipend uansett hvor mange studiepoeng du planlegger å ta.

Ser mer informasjon om dette på denne siden

 

Tips! Send inn en komplett søknad til Lånekassen!

Søknad om lån blir ikke behandlet før du har sendt inn vitnemål, og behandlingen hos Lånekassen tar lenger tid om du søker uten riktig dokumentasjon. dersom du fortsatt går på videregående skole bør du vente med å søke til du har fått vitnemål. Da går søknadsbehandlingen raskest mulig hos lånekassen.

Les mer på lanekassen.no

 

Linker til ofte stilte spørsmål:

Jeg er forsinket i studiene mine hva skjer da?

Jeg tar ikke studiet fulltid (100 % studiebelastning) hvor mye støtte får jeg?

Hvordan får jeg stipend når jeg har fått barn og skal ut i permisjon?

Hvordan får jeg stipend når jeg er syk over en lengre periode?

Når får jeg svar på søknaden min om støtte?

Hvordan søker jeg om støtte? 

Hva er reglene for å få støtte?