På lanekassen.no kan du søke om lån og stipend. Dette kan du søke om samtidig som du søker studieplass, men vent til du har mottatt vitnemål slik at du sender en komplett søknad. Alle våre studier er godkjent for støtte av Lånekassen.

 

Mynter på et bord med en universitetshatt på

Lånekassen

Du kan søke stipend og lån i Lånekassen for alle studieprogram ved Bjørknes Høyskole. Du kan søke lån før du har fått svar angående studieplass. Lånekassen behandler først søknaden, deretter må vi bekrefte at du er student hos oss. Det vil si at du først kan  motta studiestøtte etter at du faktisk har blitt student. Dette er fordi Lånekassen skal være helt sikre på at du faktisk har blitt student. Oversikt over andel lån og stipend finner du på lånekassen.no.  Lånekassen betaler støtte for 10 måneder av studieåret men nye regler gjør at Lånekassen holder på å trappe opp til 11 måneder med studiestøtte, les mer om dette her. )

 

Utbetaling av støtte for stedlige studenter

Når du møter opp til studiestart, vil vi sende bekreftelse til Lånekassen på at du er student hos oss, og du vil få utbetalt støtte fra Lånekassen innen kort tid. Lånekassen utbetaler studiestøtte den 15. i måneden.

 

Utbetaling av støtte for nettstudenter

Du må signere kontrakt, og logge inn på e-læringsplattformen Qybele før vi kan bekrefte til Lånekassen at du er en aktiv student. Søk i god tid, gjerne før du søker hos oss. Da ligger søknaden din klar slik at vi kan bekrefte til Lånekassen med en gang du starter med selve studiene. Du vil motta støtten kort tid etter at du har logget inn som student første gang.

 

Forsinkelser i studiene og lånekassen

Er du forsinket med mer enn 60 sp har du ikke krav på støtte fra Lånekassen. Det er mulig å ta igjen forsinkelsen ved for eksempel å ta eksamen/studiepoeng uten å motta støtte. Når du har tatt igjen noe av forsinkelsen og forsinkelsen er mindre enn 60 sp vil du kunne søke om støtte igjen.

 

Tips! Send inn en komplett søknad til Lånekassen!

Søknad om lån blir ikke behandlet før du har sendt inn vitnemål, og behandlingen hos Lånekassen tar lenger tid om du søker uten riktig dokumentasjon. dersom du fortsatt går på vgs bør du vente med å søke til du har fått vitnemål. Da går søknadsbehandlingen raskest mulig hos lånekassen.

Les mer på lanekassen.no