Laila har jobbet på Bjørknes Privatskole siden 1999 som kjemi- og naturfaglærer. Først ved siden av studier som timelærer og siden ansatt på fulltid fra 2008. 

Hun er utdannet kjemiker ved Universitetet i Oslo, der hun tok hovedfag og doktorgrad i materialkjemi ved Kjemisk Institutt under Professor Arne Kjekshus. Hennes Ph.D. ble avsluttet i 2007 og inneholder 9 publiserte artikler som omhandler fasediagrammer, ternære legeringer, magnetiske egenskaper og beregningskjemi (DFT).

Laila har også undervist ved UiO i flere semestre i KJ213, et fag i analyse av faste stoffer.

Hun er veldig glad i fag, i å undervise og i den gleden det er å oppdage ny kunnskap. Denne gleden ser hun hver dag hos sine studenter og det, og familien hennes,  er mye av grunnen til at hun fortsatte som lærer.

I dag er hun gift og har to tenåringer, bor på Grav i Bærum og trives godt med en aktiv fritid med blant annet ski- og kajakkturer.