Psykisk helse i barnehage og skole er et høyaktuelt tema som engasjerer mange. Psykologer sitter på kunnskap som vi tror er både nyttig, etterlengtet og spennende for de som jobber tett på barn og unge. Bjørknes høyskole inviterer derfor til en kursrekke  over fire kvelder med temaer knyttet til psykisk helse. Kursene ledes av psykologene Jan Mossige og Elisabeth Reinertsen som begge underviser i emnet«psykisk helse i skolen» her på Bjørknes Høyskole. Målgruppen er ansatte i barnehage og skole og andre med interesse for feltet.

Påmeldingsskjema finner du nederst på siden

Bjørknes Høyskole inviterer til 4 kurskvelder med psykolog Jan Mossige og Elisabeth Reinertsen:

05. februar: Språklig utvikling i barnehage- og tidlig skolealder
12. februar: Psykisk helse i  i barnehage- og tidlig skolealder
19. februar: Vold i nære relasjoner
5. mars: Språkvansker  i barnehage- og tidlig skolealder

Kursene koster 250 per stykk eller alle fire for 800 kr.  Velkommen til èn eller flere temakvelder. Det er 30 plasser per kurs. Pengene går uavkortet til #BHsolidaritet som støtter Flyktninghjelpens arbeid for barn og utdanning. Betaling skjer via VIPPS. Det serveres kaffe og frukt/nøtter.

Språkutvikling i barnehagealder og tidlig skolealder: 5. februar

Barn er «født som dialogpartnere». Vi ser på dialogens betydning for den tidlige språkutviklingen da barnet i rivende tempo tilegner seg 1400 ord før det fyller fem år – og samtidig anvender ganske avanserte grammatikalske ferdigheter. Vi ser videre på språktilegnelsen i tidlig skolealder – blant annet av skriftspråket – og på sammenhengen mellom lese/skriveferdigheter og dialog-kompetanse. Les mer

 

Psykisk helse i barnehage- og skolealder: Forebyggende arbeid: 12. februar

Skole og barnehage er de viktigste forebyggingsarenaene for barn og unge. I tillegg til hjemmet står disse arenaene helt sentralt i å danne grunnlaget for en god psykisk helse. Denne kurskvelden vil vi snakke om hva psykisk helse er og hvordan vi kan påvirke denne. Målet er bevissthet rundt begrepene og kunnskap om hva som har helsefremmende og sykdomsforebyggende effekt. Les mer

 

Vold i nære relasjoner: 19. februar

Vold i nære relasjoner er blant det mest skadelige barn og unge kan oppleve.  Å vokse opp i voldelige hjem kan føre til sårbarhet og usikkerhet hos barnet samt forårsake psykiske plager senere i livet. Denne kvelden skal vi snakke om hva vold er, hvordan den på virker og hva man kan gjøre dersom man oppdager at et barn utsettes for vold. Tilnærmingen bygger på teori og erfaring hentet fra Alternativ til Vold som er ledende på voldsbehandling i Nord-Europa, samt utviklings- og traumepsykologi. Les mer

 

Språkvansker i barnehagealder og tidlig skolealder: 05. mars

Godt og vel 10 prosent av alle barn har språklige utfordringer. Nesten halvparten av disse får såpass store problemer at det er riktig å snakke om språkvansker. Språkvansker kan føre til alvorlige problemer som varer livet ut. Derfor er det viktig å fange opp språklige utfordringer så tidlig som mulig – og håndtere disse riktig.

Vi ser nærmere på enkle, og samtidig presise måter, å gå frem på for å fange opp språklige utfordringer i barnehage og skole. Vi gjennomgår et observasjonsskjema som passer i barnehagen; «Å by barnet opp til dans». Vi gjennomgår også observasjonsskjemaet «20 spørsmål om språkferdigheter», som fanger opp utfordringer i skolealder.
Sist, men ikke minst, ser vi på hvordan språklige utfordringer/språkvansker kan håndteres i barnehage og skole. Les mer

 

Meld på ett eller flere kurs:

  • Du kan velge en, noen eller alle kurskveldene. Kursene koster 250 kr per stykk eller alle for 800 kr. Pengene går uavkortet til Bjørknes Høyskoles solidaritetsprosjekt i samarbeid med Flyktninghjelpen. Alle kurs foregår mellom kl 17-19 på Bjørknes Høyskole i Oslo. Vi serverer kaffe/frukt/nøtter.
    (Kryss gjerne av flere valg)
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.