Kristoffer leder Qybele-teamet og jobber med e-læringsplattformen til Bjørknes Høyskole.