Kristine er studieleder for ernæring. Hun er utdannet innen samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og har også en bakgrunn som kokk.

Kristine VinjeFaglige kompetanseområder

Kristine har en mastergrad i samfunnsernæring hvor hun har spesialisert seg på global ernæring og mat som en menneskerettighet. Hun engasjerer seg i amming og hvordan det globalt kan legges til rette for en best mulig ammepraksis. Hun har også fagutdannelse som kokk fra en fransk hotellfagskole, og en bred råvarekunnskap og ferdigheter innenfor matlaging.

Bakgrunn

Da Kristine skrev sin masteroppgave om uetisk markedsføring av morsmelkerstatning i Sørøst-Asia hadde hun et samarbeid med et internasjonalt ernæringsinitiativ lokalisert i Vietnam. Der hadde hun flere opphold og fikk et godt innblikk i situasjonen i den regionen. I tillegg til arbeidserfaring som kokk og kjøkkensjef fra restauranter i Norge og Frankrike, har Kristine også erfaring med kurs om mat, ernæring og sunne levevaner, hvor hun har ledet både teoretiske og praktiske leksjoner.

Undervisning

Kristine er emneansvarlig for emnet Matkunnskap kosthold og samfunnsernæring  og for valgemnet Global ernæring i Tanzania  hvor hun reiser sammen med studentene til Tanzania. Du møter også Kristine på valgemnet Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis, der hun blant annet underviser i praktisk matlaging.

 

Annet

Kristine har de siste årene vært aktiv i FIAN Norge, en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for retten til mat og ernæring. Hun har hun blant annet sittet som nestleder i styret.
Kristine har bidratt i Redd Barnas kampanjefilm «På barnas bekostning» som handler om uetisk markedsføring av morsmelkerstatning i fattige deler av verden: https://www.reddbarna.no/morsmelk

Publikasjoner

Vinje, K., Phan, L., Nguyen, T., Henjum, S., Ribe, L., & Mathisen, R. (2017). Media audit reveals inappropriate promotion of products under the scope of the International Code of
Marketing of Breast-milk Substitutes in South-East Asia. Public Health Nutrition, 1-10.