Kristine er studieleder for helsefagene ved høyskolen. Hun er utdannet innen samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og hun har også en bakgrunn som kokk.

Kristine Vinje

Undervisning og veiledningsområder

Kristine underviser i praktisk matlaging og i temaer innen samfunnsernæring og global ernæring.

 

Bakgrunn

Kristine har en mastergrad i samfunnsernæring hvor hun har spesialisert seg på global ernæring og mat som en menneskerettighet. Hun har også fagutdannelse som kokk fra en fransk hotellfagskole, og en bred råvarekunnskap og ferdigheter innenfor matlaging. Kristine har erfaring fra Sørøst-Asia og hvordan det kan legges til rette for en god ammepraksis og dermed sikre god spedbarnsernæring. Hun har gjennom flere år ledet undervisning og feltarbeid i Tanzania for valgemnet vårt «Global ernæring i Tanzania».

 

Forskning / formidling

Kristine har undersøkt hvordan morsmelkerstatning markedsføres gjennom massemedier i Sørøst-Asia, og i hvilken grad selskaper bryter internasjonale retningslinjer og nasjonalt lovverk. Amming er et av de viktigste tiltakene globalt for å hindre sykdom og dødsfall blant barn under 5 år. Morsmelkerstatning er et riktig og viktig produkt i tilfeller der amming ikke er mulig, men det globale salget av morsmelkerstatning har vokst åtte ganger raskere enn befolkningen og tre ganger raskere enn den globale økonomien. Store multinasjonale selskaper bruker systematiske markedsføringsstrategier for å promotere melkepulver, som påvirker mødre til å ikke amme når det i utgangspunktet hadde vært mulig.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Public Health Nutrition:
Vinje, K., Phan, L., Nguyen, T., Henjum, S., Ribe, L., & Mathisen, R. (2017). Media audit reveals inappropriate promotion of products under the scope of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes in South-East Asia. <i>Public Health Nutrition, </i> 1-10. doi:10.1017/S1368980016003591

Kristine har også jobbet med prosjekter i Tanzania i samarbeid med andre norske utdanningsinstitusjoner og TICC (Tanga International Competence Center). Her har hun veiledet masterstudenter som har jobbet med innvirkningen familiehager har på familiens grad av matsikkerhet, og hvorvidt retten til mat og ernæring er oppfylt for enslige eldre som lever uten støtte fra familie.