Kristine er utdannet i samfunnsernæring med spesialisering i globale ernæringsutfordringer, og har også utdanning og arbeidserfaring som kokk.

Kristine VinjeFaglige kompetanseområder

Kristine har en mastergrad i samfunnsernæring hvor hun gjennom valgfag og masteroppgave har spesialisert seg på global ernæring og mat som en menneskerett. Hun engasjerer seg i amming og hvordan det globalt kan legges til rette for en best mulig ammepraksis, samt industriens ansvar for å respektere retten til mat og ernæring. Hun har også fagutdannelse som kokk, og en bred råvarekunnskap og ferdigheter innenfor matlaging.

 

Bakgrunn

Bachelor- og mastergrad i samfunnsernæring fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og fagutdannelse som kokk fra en fransk hotellfagskole (Bac Pro Cuisine og BEP Cuisine).
Da Kristine skrev sin masteroppgave om promotering av amming og markedsføring av morsmelkerstating, hadde hun et samarbeid med et internasjonalt ernæringsinitiativ lokalisert i Vietnam hvor hun hadde flere opphold og fikk et godt innblikk i situasjonen i Sørøst-Asia. I tilegg til arbeidserfaring som kokk og kjøkkensjef fra restauranter i Norge og Frankrike, har Kristine også erfaring med kurs om mat, ernæring og sunne levevaner, hvor hun har ledet både teoretiske og praktiske leksjoner.

 

Undervisning

Kristine er emneansvarlig for Global ernæring i Tanzania, og vil være med å utvikle og undervise i Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis.

Annet

Kristine har de siste årene vært aktiv i FIAN Norge, en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for retten til mat og ernæring. Hun sitter nå som nestleder i styret, og var også redaksjonsmedlem i den årlige utgivelsen til FIAN, Sulten på rettferdighet, i 2016.