Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnssvitenskap både i Oslo og på nett. I tillegg sender vi flere hundre studenter til utlandet hvert år.

Høyskolen

Studier midt i Oslo

Bjørknes Høyskole ligger midt i Oslo ved St.Hanshaugen, ikke langt fra Oslo sentrum.  Høyskolen har som hovedvirksomhet å tilby høyere utdanning innen helsefag og samfunnsvitenskap, både ved stedlige studier og nettstudier. Som en sentral del av hovedvirksomheten inngår forskning, faglig utvikling og formidling. Bjørknes Høyskolen ble et eget AS i 2008, men det første studieprogrammet startet allerede i 1997. I dag har høyskolen nesten 2000 studenter fordelt på nett og sted.

Les om forskning og utvikling ved Bjørknes Høyskole

 

Kvalitet | Nærhet | Pålitelighet

Bjørknes Høyskole har de siste årene vært i sterk vekst, men har beholdt korte beslutningsveier og et tett og engasjerende miljø. Høyskolens kjerneverdier; kvalitet, nærhet og pålitelighet, innebærer blant annet et faglig tilbud av høy kvalitet, og med stort fokus på enkeltstudenten.

Vår holdning er at alt til enhver tid kan gjøres bedre, både det vi gjør og hvordan vi gjør det. Hos oss bygger vi stolthet på å strekke oss etter å levere høyeste kvalitet innen alt vi foretar oss, vise nærhet til alle vi møter, og være pålitelige samarbeidspartnere for samfunnet vårt, studentene våre og hverandre. 

Les mer om våre studietilbud her

 

Eierskap

Bjørknes Høyskole er et datterselskap av Bjørknes AS. Bjørknes AS driver også  Bjørknes Privatskole, som ble startet av Alice Bjørknes i 1950 og i dag tilbyr privatistundervisning til ca 2000 elever på videregående nivå på Frogner i Oslo.

Bjørknes AS eies igjen av Intendia Group, som består av 12 sterke og selvstendige merkevarer i Sverige og Norge. Til sammen utdanner og utvikler de ca 40 000 studenter hvert år.
Bjørknes Høyskole er selv morselskap til Oslo Analytica som er organisert som et forsknings- og konsulent oppdragselskap under Bjørknes Høyskole. Oslo Analytica tilbyr skreddersydd analytisk- og praktisk prosjektarbeid for offentlig og privat sektor, multilaterale organer, og sivilsamfunnsorganisasjoner. Deres tjenester inkluderer forskning, undervisning/kurs, policy analyse, og prosess-støtte innen fagfeltene politisk utvikling, konflikt og forsoning, kontekstforståelse/myndighetskontakt, risikovurdering, demokrati og godt styresett, menneskerettigheter, og gender.

Følg Bjørknes Høyskoles blogg med innlegg fra alle fagretninger her

 

Vår historie

For å hjelpe elevene ved Bjørknes Privatskole som ønsket å studere videre i utlandet, ble Bjørknes World Wide Education opprettet i 1997. I løpet av de neste årene startet de studieprogrammene som ble forløperen til høyskolens studietilbud; twinningprogram der studenter tok det første året av en bachelorgrad i Oslo før klassen reiste samlet til ulike læresteder i bla. Nederland, Australia og USA for å fullføre en bachelorgrad.

I 2008 ble Bjørknes Høyskole skilt ut som eget AS og datterselskap av Bjørknes AS. Studietilbudene omfatter i dag NOKUT-godkjente  bachelorstudier, årsstudier og kortere studieløp både på campus i Oslo og på nett.

 

Kontaktinfo

Lovisenberggata 13
0456 OSLO
Tlf .23 23 38 20
E-post: info@bjorkneshoyskole.no
www.facebook.com/bjorkneshoyskole

#bjørkneshøyskole
@bjorkneshoyskole

Slik finner du frem til oss