Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag både i Oslo og på nett. I tillegg sender vi flere hundre studenter til utlandet hvert år.

Høyskolen

Studier midt i Oslo

Bjørknes Høyskole ligger midt i Oslo ved St.Hanshaugen, en populær og trendy bydel, bare 10 minutter fra Oslo sentrum.  Høyskolen har som hovedvirksomhet å tilby høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag, både ved stedlige studier og nettstudier. Som en sentral del av hovedvirksomheten inngår forskning, faglig utvikling og formidling. Bjørknes Høyskolen ble et eget AS i 2008, men det første studieprogrammet startet allerede i 1997.

 

Kvalitet | Nærhet | Pålitelighet

Bjørknes Høyskole har de siste årene vært i sterk vekst, men er fortsatt en forholdsvis liten høyskole med korte beslutningsveier. Høyskolens kjerneverdier; kvalitet, nærhet og pålitelighet, innebærer at våre studenter og våre ansatte skal føle seg trygge på at vårt faglige tilbud er av høy kvalitet med stort fokus på enkeltstudenten.

Vi motiveres av tanken på å sette våre studenter i stand til å forme fremtiden for seg selv og for samfunnet. Vår holdning er at alt til enhver tid kan gjøres bedre, både det vi gjør og hvordan vi gjør det. Hos oss bygger vi stolthet på å strekke oss etter å levere høyeste kvalitet innen alt vi foretar oss, vise nærhet til alle vi møter og være pålitelige samarbeidspartnere for samfunnet vårt, studentene våre og hverandre. 

Les mer om våre studietilbud her

 

Eierskap

Bjørknes Høyskole er et datterselskap av Bjørknes AS som også driver Bjørknes Privatskole. Bjørknes AS eies av Intendia Group.
Bjørknes Høyskole er selv morselskap til Oslo Analytica som er organisert som et forsknings- og konsulent oppdragselskap under Bjørknes Høyskole.

Oslo Analytica tilbyr skreddersydd analytisk- og praktisk prosjektarbeid for offentlig og privat sektor, multilaterale organer, og sivilsamfunnsorganisasjoner. Deres tjenester inkluderer forskning, undervisning/kurs, policy analyse, og prosess-støtte innen fagfeltene politisk utvikling, konflikt og forsoning, kontekstforståelse/myndighetskontakt, risikovurdering, demokrati og godt styresett, menneskerettigheter, og gender.

 

 

Vår historie

Alice Bjørknes startet i 1950 det som i dag er kjent som Bjørknes Privatskole. I den første tiden fikk en realfagsklasse og en engelskklasse undervisning i Lyder Sagens gate på Fagerborg i Oslo. I dag tilbyr skolen privatistundervisning til ca 2000 elever på videregående nivå på Frogner i Oslo.

For å hjelpe elevene som ønsket å studere videre i utlandet ble Bjørknes World Wide Education opprettet i 1997. I løpet av de neste årene startet de studieprogrammene som ble forløperen til høyskolens studietilbud; twinningprogram der studenter tok det første året av en bachelorgrad I Oslo før klassen reiste samlet til ulike læresteder i Nederland, Australia og USA for å fullføre en bachelorgrad.

I 2008 ble Bjørknes Høyskole skilt ut som eget AS og datterselskap av Bjørknes AS. Studietilbudene omfatter i dag bachelorstudier, årsstudier og kortere studieløp både på campus i Oslo og på nett.

 

Kontaktinfo

Lovisenberggata 13
0456 OSLO
Tlf .23 23 38 20
E-post: info@bjorkneshoyskole.no
www.facebook.com/bjorkneshoyskole

#bjørkneshøyskole
@bjorkneshoyskole