Bjørknes Høyskole er et datterselskap av Bjørknes AS som også driver Bjørknes Privatskole

Alice Bjørknes

Alice Bjørknes startet i 1950 det som i dag er kjent som Bjørknes Privatskole.  I den første tiden fikk en realfagsklasse og en engelskklasse undervisning i Lyder Sagens gate på Fagerborg i Oslo. I dag tilbyr skolen privatistundervisning til ca 2000 elever på videregående nivå på Frogner i  Oslo.

 

Bjørknes Høyskole blir til

For å hjelpe elevene som ønsket å studere videre i utlandet ble Bjørknes World Wide Education opprettet i 1997. I løpet av de neste årene startet de studieprogrammene som ble forløperen til høyskolens studietilbud; twinningprogram der studenter tok det første året av en bachelorgrad ved Bjørknes før klassen reiste samlet til ulike læresteder i Nederland, Australia og USA for å fullføre bachelorgraden.

I 2008 ble Bjørknes Høyskole skilt ut som eget AS og datterselskap av Bjørknes AS. Studietilbudene omfatter i dag bachelorstudier, årsstudier og kortere studieløp både på campus i Oslo og på nett. Les om alle studietilbud her

 

Høyskolen
Bjørknes Høyskole ligger på Lovisenberg i Oslo