Betyr vår tids populistiske vending slutten på drømmen om et post-nasjonalistisk Europa? Hva er mulige visjoner for et mer samarbeidspreget, gjennomsiktig, men samtidig sterkere og tryggere kontinent? Denne konferansen har et tosidig formål; 1) den skal tjene til idémyldring rundt mulige løsninger på vår tids problemer; og 2) å åpne opp et forum for fornyelsen av europeisk demokrati basert på bred dialog mellom akademikere, politikere, sivilsamfunnet og media.

Velkommen til Nobelinstituttet

 

Konferansen finner sted på Nobelinstituttet 21. mars, og ledes av Nina Witoszek, UiO, og Christopher White, Bjørknes Høyskole. Den imponerende talerlisten består av Radek Sikorski, tidligere polsk utenriksminister; Laszlo Rajk, en tidligere ungarsk dissident; Bernt Hagtvet, professor II ved Bjørknes Høyskole; Ingrid Brekke, Øst-Europa-korrespondent for Aftenposten; Eva Joly, medlem av Europaparlamentet; Barbara Nowacka, polsk feminist og leder for det polske parlamentets United Left-koalisjon; Igor Devold, polsk-norsk filmregissør, lektor ved NTNU og pro-demokratisk aktivist; og Catherine Moe Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning (UiO).

Meld deg på konferansen her (gratis)

 

Program:

 • Radek Sikorski, former Polish Foreign Minister, lecturer at Harvard University
 • Laszlo Rajk, former Hungarian dissident, prof. of architecture, Budapest University;

Kort pause

 • Bernt Hagtvet, professor of political science, Bjørknes College/NEST, UiO
 • Ingrid Brekke, journalist and leading Eastern European correspondent, Aftenposten
 • Spørsmål fra publikum
  12.00- 13.00 lunch

Lunsj 12:00 – 13:00

 • Eva Joly, MEP, European Parliament
 • Barbara Nowacka, Polish feminist and politician of the United Left

Kort pause

 • Igor Devold, Polish-Norwegian film-director, lecturer at NTNU, pro-democracy activist
 • Catherine Moe Thorleifsson, researcher at the Center for Research on Extremism, University of Oslo
 • Spørsmål fra publikum