Kjetil er professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, og forskningsleder ved internasjonale studier. Han er også direktør for høyskolens oppdragsselskap Oslo Analytica. Han har publisert en rekke fagbøker og artikler i anerkjente tidsskrifter.

Mer om Kjetil Tronvoll

Kjetil var tidligere professor i menneskerettigheter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og Senior partner i International Law and Policy Institute. Kjetil har vært tilknyttet som forsker ved London School of Economis and Political Science (LSE), og har vært gjesteforsker ved Columbia University, NY og Addis Ababa University, Etiopia, samt Fulbright professor ved Florida University, Gainesville. Kjetil har gjennomført langvarig antropologisk feltarbeid i Eritrea, Etiopia og Zanzibar og kortere feltstudier i flere andre afrikanske land. Han har fungert som rådgiver i politiske forsoningsprosesser og internasjonale fredsmeglingsinitiativer, ledet valgobservatøroppdrag samt arbeidet med menneskerettigheter i flere afrikanske land.

 

Faglige kompetanseområder

Antropologi, politisk analyse, risikostudier, demokrati/valg og styring, fred og konflikt, menneskerettigheter, transitional justice, Afrika studier.

 

Faglig bakgrunn

  • Doktorgrad i politisk antropologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) (Storbritannia)
  • Magister artium i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo

 

Undervisning og veiledningsområder

Områdekunnskap (Afrika), konflikt, politikk, vitenskapelig metode og feltarbeid

 

Aktuelle forskningsområder

Konfliktforståelse, freds- og forsoningsprosesser, implementering av politiske rettigheter i Afrika, politisk utvikling og valg i Tanzania, Zanzibar, Eritrea og Etiopia.

 

Utvalgte bokpublikasjoner

  • The African Garrison State: Human Rights and Political Development in Eritrea (James Currey, 2014) (sammen med Daniel R. Mekonnen)
  • Contested Power in Ethiopia: Traditional Authorities and Multiparty Elections (Brill Publishers, 2011) (sammen med Tobias Hagmann)
  • War and the Politics of Identity in Ethiopia: The Making of Enemies and Allies in the Horn of Africa (James Currey, 2009)
  • The Ethiopian Red Terror Trials: Transitional Justice Challenged (James Currey, 2009) (redaktør sammen med C. Schaefer, C, og G Aneme)
  • The Culture of Power in Contemporary Ethiopian Political Life, (Stockholm: SIDA Studies, 2003) (sammen med Sarah Vaughan)
  • Ethiopia Since the Derg: A Decade of Democratic Pretension and Performance, (London: Zed Books, 2002) (redaktør sammen med S. Pausewang & L. Aalen)
  • Brothers at War: Making Sense of the Eritrean-Ethiopian War, (Oxford: James Currey Publishers, 2000) (sammen med Tekeste Negash).
  • Mai Weini – a Village in Highland Eritrea. A study of the people, their livelihood and land tenure during times of turbulence, (Lawrenceville, NJ: Red Sea Press, 1998)

 

Kontakt Kjetil:

kjetil.tronvoll@bhioslo.no

tlf. 23233820