Kjetil er professor II i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Han har gjennomført langvarig antropologisk feltarbeid i Eritrea, Etiopia og Zanzibar og kortere feltstudier i flere andre afrikanske land. Han har fungert som rådgiver i politiske forsoningsprosesser og internasjonale fredsmeglingsinitiativer, samt arbeidet med menneskerettigheter i flere afrikanske land.

Faglige kompetanseområder

Antropologi, politisk analyse, risikostudier, demokrati og styring, fred og konflikt, menneskerettigheter

Faglig bakgrunn

  • Doktorgrad i antropologi fra London School of Economics and Political Science (LSE) (Storbritannia)
  • Magister artium fra Universitetet i Oslo

Undervisning og veiledningsområder

Områdekunnskap (Afrika) og vitenskapelig metode og feltarbeid

Aktuelle forskningsområder

Implementering av politiske rettigheter i Afrika, nasjonalt valg og konstitusjonsvalg i Tanzania, Eritrea og Ethiopia

Utvalgte publikasjoner

  • The African Garrison State: Human Rights and Political Development in Eritrea (James Currey, 2014) (sammen med Daniel R. Mekonnen)
  • Contested Power in Ethiopia: Traditional Authorities and Multiparty Elections (Brill Publishers, 2011) (sammen med Tobias Hagmann)
  • War and the Politics of Identity in Ethiopia: The Making of Enemies and Allies in the Horn of Africa (James Currey, 2009)
  • The Ethiopian Red Terror Trials: Transitional Justice Challenged (James Currey, 2009) (redaktør sammen med C. Schaefer, C, og G Aneme)
  • Brothers at War Making Sense of the Eritrean-Ethiopian War (Ohio Unioversity Press, 2004) (sammen med Tekeste Negash)