Jeg har vært nettstudent på psykologi ved Bjørknes høyskole, og er personlig veldig fornøyd av undervisningssystemet og foreleserne på Bjørknes Høyskole. Nettstudiet er en veldig fin ordning for de som vil prioritere sin tid og styre sin studiedag selv. Jeg har lært veldig mye av å studere på nett blant annet å være veldig strukturert i mine lese- og arbeidsrutiner. For meg har oppgaveløsningene vært en viktig del, fordi det har hjulpet meg å lære og ikke minst huske pensum!. Undervisningssystemet Qybele er veldig bra og foreleserne er der for deg og hjelper deg med alt som du skulle trenge hjelpe til. Jeg vil gjerne anbefale nettstudier på Bjørknes Høyskole som et godt alternativ til alle de som vil styre sin faglige innsats når og hvor de vil.” - Khatre Sarwari, psykologistudent 2014