Jeg har vært nettstudent på psykologi ved Bjørknes Høyskole, og er personlig veldig fornøyd av undervisningssystemet og foreleserne. Nettstudiet er en veldig fin ordning for de som vil prioritere sin tid og styre sin studiedag selv. Jeg har lært veldig mye av å studere på nett blant annet å være veldig strukturert i mine lese- og arbeidsrutiner. For meg har oppgaveløsningene vært en viktig del, fordi det har hjulpet meg å lære og ikke minst huske pensum!. Undervisningssystemet Qybele er veldig bra og foreleserne er der for deg og hjelper deg med alt som du skulle trenge hjelpe til. Jeg vil gjerne anbefale nettstudier på Bjørknes Høyskole til alle de som vil styre sin faglige innsats når og hvor de vil. - Khatre Sarwari