Kari jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går 5. året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er særlig kognitiv psykologi, personlighetspsykologi og biologisk psykologi.