Kari jobber som nettlærer på avdeling for psykologi ved Bjørknes Høyskole. Hun går siste året på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun interesserer seg særlig for klinisk psykologi og biologisk psykologi -og sammenhengen mellom mentale og kroppslige prosesser.