Kari er nettlærer i psykologi. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i Organisasjonspsykologi fra University of Worcester.

I masteropppgaven undersøkte hun lederes kommunikasjon og holdninger og dets påvirkning på ansatte. Hun har erfaring fra blant annet DPS som miljøterapeut og er med å driver en rideskole. Kari finner mange fagområder spennende, men har særlig interesse for organisasjonspsykologi, personlighets og sosial psykologi, samt utviklingpsykologi.