Julie er ofte den første du treffer, hun er nemlig rundt på utdanningsmesser og har mye kontakt med de som tenker å starte på Bjørknes Høyskole. Ellers er hun kontakt for mange av våre nettstudenter og hjelper ellers til med karakterutskrifter, vitnemål, lånekassen mm. Hun er også webredaktør og publiserer nyheter om høyskolen på nettsiden, bloggen og i andre sosiale medier. Du kan kontakte henne på julieb @bjorkneshoyskole.no

Bjørknes Høyskole Admin Julie Buraas