Julia jobber i skjæringspunktet mellom fag og administrasjon på avdeling for psykologi. Julia har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU samt utdanning innen juss. Hun veileder psykologistudentene som studerer stedlig i Oslo og på nett, samt med administrasjon av faget.