Joshua har doktograd fra Universitetet i Oslo innen sosialpsykologi og underviser blant annet i kritisk psykologi.

Bjørknes Høyskole Ansatt Psykologi Joshua

Bakgrunn

Doktorgradsstipendiat, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Msc, Social psychology, University of Central Lancashire, U.K.
Bachelor of Arts, Psychology (major) and Sociology (minor), University of Kentucky, USA,
Førsteamanuensis Politihøgskolen

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Kritisk-, kultur- og sosialpsykologi
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Bacheloroppgave

 

Aktuelle forskningsområder

Reflektiv praksis og erfaringslæring i politiutdanning med bruk av kroppsbærende kamera
Kommunikasjon, perspektivtaking og «position exchange theory»
Språkforandring i offentlig diskurs (mediespråk) i forbindelse med gruppekategorier og mangfolds-ideologier, neoliberalisme, og livskvalitet.
Majoritets holdninger til sin egen rolle i integrering

English
Reflective practice and experiential learning in police education using body-worn video
Communication, perspective-taking, and position-exchange theory
Language change in public discourse (media language) involving symbolic boundaries and diversity ideologies, neo-liberalism, and well-being.
Majority integration attitudes