Jonas er førsteamanuensis ved internasjonale studier og freds- og konfliktstudier. Han har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden sommeren 2020, og før det jobbet han som postdoktor på Kennedy School of Government på Harvard University i tre år. Jonas forsker på spørsmål rundt demokratisk tilbakegang og autoritære regimer, med særlig fokus på Midtøsten. Han har drevet forskningsprosjekt i Tyrkia, Syria, og Saudi Arabia, og snakker både arabisk og tyrkisk.

Faglige kompetanseområder

Områdekunnskap (Midtøsten, Tyrkia, og Italia) og statsvitenskap generelt, herunder demokratisering, protester, og politiske partier.

 

Bakgrunn

  • Ph.D. i statsvitenskap, European University Institute (2017)
    • Doktorgraden handlet om forholdet mellom sivilsamfunn og politiske partier i Tyrkia etter Gezi-protestene i 2013
  • MPhil, i modern midtøstenstudier, University of Oxford (2013)
    • Uteksaminert med distinction
    • Jobbet parallelt som rådgiver for en fredsmeklingsorganisasjon for Syria basert i London
  • B.A. i midtøstenstudier og psykologi, Universitetet i Oslo (2010)

 

Undervisning og veiledningsområder

Demokratisering og autokratisering, midtøstenstudier, internasjonal politikk, forskningsmetode, protestbevegelser, partipolitikk, valgadferd.

 

Aktuelle forskningsområder

Demokratisering, politikk i midtøsten, protestbevegelser og partipolitikk

 

Publikasjoner

 

Andre arbeidsområder

Jonas driver sammen med Lars Erik Berntzen podkasten Politikk og Røvere, som tar for seg samfunnsvitenskapelige funn og teorier og hvordan de forholder seg til dagsaktuelle tema. Han har også blitt brukt som kommentator i både norske og utenlandske media. Foruten den akademiske karrieren gir Jonas også ut musikk, med bandet Jazzy Arafat og som soloartisten Youni.