Jon Arne er veileder og har laget undervisningsopplegg på nett innen medisin grunnfag, ernæring, sykdomslære, anatomi og fysiologi. Han er også faglig utvikler for våre forelesere på helsefagene.

bh_portretter_host2010_021

Jobb utenom undervisning

Jobber fast ved nyremedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål og er spesialist i indremedisin og nyresykdommer. Han deltar for øvrig i forskningsprosjekter.

 

Undervisnings- og veiledningserfaring

Jon Arne har undervist i medisinske fag siden 1999. Han har undervist på helsefaghøyskoler, for medisinske studenter, og ved Bjørknes Høyskole. Han er en meget habil underviser og har de siste årene også  vært veileder i praktisk pedagogikk ved høyskolen.

 

Klinisk erfaring

Jon Arne har arbeidet som lege ved sykehus og i allmennpraksis fra 2005.

 

Lærebøker

Jon Arne er medforfatter på Repeter! serien utgitt på Gyldendal Akademisk

 

Forskningserfaring

Stipendiat fra 2002, PhD i 2007.

Jon Arne er prosjektleder for et forskningsprosjekt som heter CENS og som studerer utvikling av hjerte karsykdom hos nyredonorer. Han er også hovedveileder for stipendiaten som jobber med prosjektet.

Han har forsket på hjertesykdommer, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. Disse artiklene har han publisert.

 

Qybele

Jon Arne har vært med å starte og videreutvikle e-læringsplattformen Qybele