Jon Arne er veileder og underviser i en rekke fag, slik som ernæring, sykdomslære, anatomi/fysiologi og idrett. Han er også faglig utvikler for våre forelesere på helsefagene.

bh_portretter_host2010_021

Jobb utenom undervisning

Jobber for tiden fulltid ved Oslo Universitetssykehus – Ullevål, og er under spesialisering i indremedisin. Deltar for øvrig i forskningsprosjekter.

Undervisnings- og veiledningserfaring

Har undervist i medisinske fag fra 1999. Han har undervist på helsefaghøyskoler, for medisinske studenter, og ved Bjørknes Høyskole fra 1999. Jon Arne er en meget habil underviser og har de siste årene vært veileder i praktisk pedagogikk ved høyskolen.

Klinisk erfaring

Jon Arne har arbeidet som lege ved sykehus og i allmennpraksis fra 2005. Han spesialiserer seg nå i indremedisin.

Lærebøker

Jon Arne er medforfatter på Repeter! serien utgitt på Gyldendal Akademisk

Forskningserfaring

Stipendiat fra 2002, PhD i 2007. Han har forsket på hjertesykdommer, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. Disse artiklene har han publisert.

Qybele

Jon Arne har vært med å starte og videreutvikle e-læringsplattformen Qybele