Jon Arne er veileder og har laget undervisningsopplegg på nett innen medisin grunnfag, ernæring, sykdomslære, anatomi og fysiologi. Han er også faglig utvikler for våre forelesere på helsefagene.

bh_portretter_host2010_021

Jobb utenom undervisning

Jobber for tiden fulltid ved Oslo Universitetssykehus – Ullevål, og er under spesialisering i indremedisin. Han deltar for øvrig i forskningsprosjekter.

Undervisnings- og veiledningserfaring

Jon Arne har undervist i medisinske fag siden 1999. Han har undervist på helsefaghøyskoler, for medisinske studenter, og ved Bjørknes Høyskole. Han er en meget habil underviser og har de siste årene også  vært veileder i praktisk pedagogikk ved høyskolen.

Klinisk erfaring

Jon Arne har arbeidet som lege ved sykehus og i allmennpraksis fra 2005. Han spesialiserer seg nå i indremedisin.

Lærebøker

Jon Arne er medforfatter på Repeter! serien utgitt på Gyldendal Akademisk

Forskningserfaring

Stipendiat fra 2002, PhD i 2007. Han har forsket på hjertesykdommer, og har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter. Disse artiklene har han publisert.

Qybele

Jon Arne har vært med å starte og videreutvikle e-læringsplattformen Qybele