Johanne er fysioterapeut og veileder fysioterapistudentene i kompetansebaserte læreplaner og evaluerer oppgaver og innleveringer. Hun samarbeider tett med Saxion University i et prosjektarbeid, som studentene skal gjennomføre. I tillegg har hun ansvar for oppdatering og organisering av fag og læremidler på Qybele.

 Bakgrunn

Johanne er utdannet fysioterapeut ved Bjørknes Høyskole og Saxion University of Applied Sciences i Nederland. Hun har også fullført et kurs i barnefysioterapi ved Avans University of Applied Sciences i Nederland. Hun underviser i fysioteknikk, massasje og STM (Study Team Meetings), samt forbereder studentene til videre utdanning i Nederland. Johanne er også fagadministrator på fysioterapistudiet og  har vært hjelpelærer og undervist fysioterapistudenter på Bjørknes Høyskole siden høsten 2015. Ved siden av jobber hun som fysioterapeut i Oslo kommune, og har tidligere jobbet i Rælingen kommune.