Johanna foreleser i kognitiv psykologi. Hennes forskning fokuserer på hvilken rolle positive emosjoner har på folks holdninger mot mennesker som tilhører utgrupper. Andre interesseområder er emosjoner, intergruppe relasjoner, politisk psykologi, og media psykologi.

Johanna har en mastergrad i Social Cognition fra UCL i Storbritannia og har en doktorgrad i sosialpsykologi, innenfor emosjoners rolle i intergruppe relasjoner.

Johanna’s research interests are in the areas of emotions, intergroup relations, and the intersection of these two areas, i.e., the role of emotions in intergroup relations.

 

Faglige kompetanseområder

 • Sosial kognisjon
 • Sosialpsykologi
 • Emosjon
 • Beslutning- og bedømmingspsykologi
 • Forskningsmetoder

 

Bakgrunn

2020 – PhD i sosialpsykolgi, Universitetet i Oslo
2018 – Visiting scholar, College of Communications, Penn State
2015 – MPhil i Cognitive Neuroscience, Universitetet i Oslo
2014 – MSc i Social Cognition, UCL
2013 – BA i Psykologi Universitetet i Oslo
2011 – Første året av bachelor i psykologi, University of Aberdeen

 

Undervisning og veiledningsområder

 • Forskningsmetoder
 • Kognitiv psykologi
 • Sosialpsykologi
 • Sosial kognisjon

 

Aktuelle forskningsområder

 • Kama muta
 • Positive emosjoner
 • Politisk psykologi
 • Intergruppe kontakt
 • Media psykologi
 • Akkulturasjon