Jan er statsautorisert translatør siden 1997 og underviser medisinstudentene våre i slovakisk språk gjennom hele det første året i Oslo. Han har filologisk utdanning fra Universitetet i Oslo og Comenius Universitetet i Bratislava.

bh_portretter_mai2011_001Til sammen har han oversatt 10 fag- og skjønnlitterære bøker, samt flere skuespill og filmer. Jan underviser også ved Utenriksdepartementets kompetansesenter og har vært bla. tolk for kongeparet ved deres statsbesøk til Slovakia. Jan har i tillegg en rekke tolkeoppdrag i retten.