Ivar SjaastadSjaastad har siden 1996 forsket på mekanismer for hjertesykdommer, men har deltatt aktivt i forskning på hvordan hjertet kan rammes ved f.eks. revmatiske sykdommer. Han samarbeider med en rekke forskere i Norge og internasjonalt. Opp gjennom årene har han veiledet en rekke doktorgradsstudenter, og leder en forskningsgruppe. Han har publisert en rekke artikler, se Pubmed for oversikt.

Les mer om Ivar Sjaastad på hans ansattprofil