"Å være demokratisk valgt leder for høyskolens øverste studentorgan er en stor tillitserklæring fra medstudentene. Det innebærer at man ikke handler for å fremme sitt eget beste, men at man hver eneste dag skal gjøre sitt ytterste for at alle studenter skal ha en god og trygg studiehverdag. Arbeidet som studentrådsleder er hektisk, men veldig givende. Man blir møtt med mange spennende utfordringer og oppgaver. Her får man en stor mulighet til å kunne utvikle seg personlig og man får knyttet kontakter for fremtiden".

Bjørknes Høyskole Studentrådsleder 2016
Studentrådsleder Adrian Pracon

Som studentrådsleder har Adrian ansvar for både studentrådsstyret og studentrådet. Da er det en fordel å kunne sjonglere mange baller samtidig! Som leder for studentdemokratiet ved Bjørknes høyskole får man automatisk en plass i høyskolestyret og er med på budsjettforhandlinger og utvikling av nye og eksisterende planer ved høyskolen.

 

Hva jobber studentrådsstyret med?

-Studentrådsstyret er et utøvende organ for studentrådet. Arbeidet består i å videreføre vedtakene og ønskene som blir gjort i studentrådet og gjøre vurderinger på de tiltakene som er nedlagt i vedtektene. I styret sitter personer med ulike ansvarsområder og hver og en av de har en plikt til å følge opp sine områder. For utenom leder og nestleder består studentrådet av en studentpolitisk ansvarlig, fagansvarlig og en referent. Disse personene sitter som regel med verv i andre organer og har dermed direkte innflytelse på avgjørelsene som blir tatt på høyskolen både av læring miljø og sikkerhet, og studieutvalg hvor høyskoleledelsen og studieledere råder over skolens faglige plattform.

 

Kan du si noe om studentrådet ved Bjørknes Høyskole?

-Studentrådet er høyskolens øverste studentpolitiske organ. Dette er et forum hvor representanter fra alle stedlige studier og klasser er representert noe som gir en enorm gjennomslagskraft for saker som er viktige for oss som studenter ved høyskolen. Som representanter for sine medstudenter har hver enkelt ambisjoner om å gjøre sitt ytterste for sin og andres studiehverdag. En god og trygg studiehverdag kommer ikke av seg selv. I fellesskap må vi anstrenge oss for en bedre høyskole å gå til – hver eneste dag!

 

Hvorfor har du engasjert deg ved siden av studiene og vil du oppfordre andre til å gjøre det samme?

-Å være engasjert ved siden av studiene belønnes rikelig senere i arbeidslivet. De aller fleste arbeidsgiverne synes  det er stor stas å ha slike verv på CVen. Slik erfaring er nyttig i nesten alle slags arbeid og særlig ved de fagområder som høyskolen tilbyr. Erfaring med kommunikasjon, organisasjonsforståelse og samarbeidsevner kommer ikke av seg selv! I tillegg får man muligheten til å påvirke sin egen studiehverdag. Enten det er behov for en ny kaffemaskin til studentene eller du synes at undervisningen kan bli enda bedre så er du i posisjon til å kunne gjøre noe med det!

 

Er det noe du spesielt brenner for?

-For meg er selve demokratiet noe som er verdt å kjempe for. Mange tar for gitt at studentene sammen utgjør en makt på høyskolen som har mulighet til å utrette en bedre studiehverdag ved å påvirke saker som berører oss. For meg er dette høytidelig! Jeg gikk til valg på å opprette en selvstendig bærekraftig økonomi for studentdemokratiet og for at organet skal bli mer synlig for studentene. Det hjelper lite å ha noen enkeltsaker man brenner for å få gjennomslag for hvis man ikke har styrken eller de organisatoriske strukturene i orden.

 

Føler du at det nytter å engasjere seg ved denne høyskolen?

-Absolutt! Jeg opplever å få respekt fra både høyskolen og medstudentene ved å være aktiv i studentrådet, noe som kommer tydelig frem når vi fremmer saker. Nesten uansett hvilke forslag man har så blir de godt tatt imot, debattert og hvis nødvendig gjort vedtak på i høyskolestyret. Så langt har vi hatt veldig stor gjennomslagskraft for de sakene vi har fremmet noe som kjennes godt på stolthetsfølelsen.

 

Har dere fått gjennomslag for noen saker?

-Alle sakene vi tar med til høyskolens ulike organer blir godt tatt imot. Og de aller fleste sakene får vi gjennomslag for uavhengig av omfang. De siste sakene vi er særlig stolte av å ha fått gjennomslag for er tilgang til høyskolens felles studentområder også i helgene, selvstendig økonomi for fadderstyret og tilgang til kaffe hele døgnet!! Dette gir oss muligheten til å bruke skolens områder når det passer oss samt at det gir bedre plass til å forberede seg på til eksamen. Å forbedre tilgangen på kaffeautomatene er essensielt i en travel studiehverdag og når vi sitter lange netter før en innlevering! Nå har vi tilgang til kaffe hele døgnet og kan både betale med kontanter, kort eller sms!

 

Hvordan er samarbeidet med høyskolen?

Studentrådet har et godt forhold til og samarbeider tett med høyskolen. Det er i høyskolens interesse at vi som studenter trives godt. Det merker vi gjennom de ansatte ved høyskolen. Vi har en felles forståelse av hvordan vi skal hjelpe hverandre med å bli bedre. Vi ønsker å jobbe for en stadig bedre høyskole, og høyskolen vil ha gode og tilfredse studenter.