Helene Ragnhild Andersen har nettopp fullført bachelorstudiet i ernæring på nett, og har oppnådd toppkarakter A både på samtlige eksamener og bacheloroppgaven. Hun trekker frem fleksibiliteten som noe av det beste ved å være nettstudent. - Jeg har alltid visst hva jeg ville studere. Men jeg har hatt ME, noe som hindret meg i å følge normal undervisning. Det å kunne studere videre på nett har derfor gjort det mulig for meg å følge studiedrømmen.

 

Internett og ny teknologi har åpnet mange dører innen høyere utdanning, og studenter i dagens samfunn har mange valgmuligheter i forhold til egen studiehverdag, undervisningsformer og pedagogiske verktøy. For noen kan tradisjonell tavleundervisning være den beste metoden for å tilegne seg ny kunnskap, mens andre motiveres av å styre studiehverdagen selv og ønsker å studere over nett. For Helene Ragnhild Andersen var valget enkelt.

Fleksibel studiehverdag

Du kan trene midt på dagen hvis du vil det. Eller dra på IKEA når ingen andre er der. Det er et luksusgode i hverdagen og noe jeg setter stor pris på. Men omvendt så betyr det at jeg kanskje leser på kvelden. Eller i helgene. Det er viktig å ha nok selvdisiplin til ikke «å lure seg selv.

Nettstudier gir nemlig fleksibilitet til å studere hvor du vil, og ikke minst når du vil og kan. For mange er dette et av de største privilegiene ved å velge nettopp nettstudier. Nettstudier kan enklere kombineres med jobb, familieliv eller reise, og hver student har mulighet til å planlegge fremdriften etter egen hverdag.

– Jeg vil anbefale nettstudier til mennesker som er i en litt annerledes livssituasjon. Enten det gjelder sykdom, jobb eller andre faktorer som gjør at stedlig undervisning kan være problematisk. Nettstudier er også fantastisk fordi man kan tilrettelegge videre studieprogresjon og ikke være avhengig av å følge et fastsatt undervisningsopplegg.

 

Nettstudiets innhold og obligatoriske oppgaver

Mange tenker at nettstudier består av lange forelesninger som er filmet og lagt ut på nett. At nettstudenter jobber med oppgaver alene, som deretter sendes på e-post til en kontakt på en skole og at man må vente noen uker for å få svar. Vi spurte derfor Helene om hennes mening om nettstudiet innhold, samt ressursene hun hadde hatt tilgjengelig som nettstudent på Bjørknes Høyskole.

Innholdet i Qybele (læringsplattformen) er utrolig bra, og mitt inntrykk er at det både har høy kvalitet og er veldig omfattende sammenliknet med andre skoler som tilbyr nettstudier. Når jeg begynner på et nytt emne har jeg alltid startet med å sette meg inn i alt stoffet som er tilgjengelig her. I hvert emne finnes både artikler, videoer, oppgaver, multiple-choice-spørsmål og ulike kurssløyfer. Deretter supplerer jeg med pensumbøkene.

En stor fordel med undervisningsmateriellet i Qybele er at det er lagt opp slik at man er ikke er avhengig av faglærer for å få svar på om oppgavene man har jobbet med er korrekte eller gode; Qybele er designet slik at man selv kan sammenlikne sin egen besvarelse med fasiten. Helene forklarer videre at også videoene har vært til stor hjelp for å forstå pensum.

Særlig biokjemien kan være litt vanskelig å forstå, og da er det spesielt viktig å lære seg pensum i sitt eget tempo. Videoene til stor hjelp, og mange brikker falt på plass da jeg brukte videoene, sier Helene

Helene sier at Bjørknes Høyskole gradvis forventer mer av sine studenter, og at man som student derfor utvikler seg i takt med dette. For en nettstudent er dette kanskje spesielt viktig, da man i større grad er avhengig av å utvikle seg alene og ikke har like hyppig kontakt med medstudentene sammenliknet med dem som følger stedlig undervisning og har ukentlige forelesninger.

Studieåret er inndelt i 3 deler (trimester), og i hvert trimester har vi 2 eksamener i tillegg til ulike innleveringsoppgaver og arbeidskrav. Jeg ble anbefalt denne skolen blant annet på grunn av eksamensform og undervisningsopplegg. Det følger en logisk og overkommelig progresjon med flere mindre eksamener i stedet for omfattende eksamener 1-2 ganger i året.

På ernæringsstudiet er det mange innleveringsoppgaver og obligatoriske arbeidskrav. Helene sier at hun gjerne leverer disse oppgavene før tidsfristen.

De obligatoriske innleveringsoppgavene og arbeidskravene «tvinger» oss studenter til å komme igjennom pensum. På disse oppgavene får man som regel bestått/ikke bestått, og jeg er glad for at man ikke får en karakter. På denne måten har man mulighet til å levere tidlig som en del av studieprogresjonen i faget, for deretter å øke kunnskapen frem mot eksamen.

 

Samlinger med faglig og sosialt påfyll

Selv om man ikke møter medstudenter ukentlig til forelesning, arrangeres det flere samlinger i løpet av bachelorstudiet i ernæring, både obligatoriske og frivillige. Helene har deltatt på alle samlingene og sier at det har vært nyttig.

Samlingene har vært utrolig gode og ikke minst hyggelige! Jeg føler absolutt jeg har fått mer ut av samlingene enn bare å sitte hjemme. Her har jeg mulighet til å få en pekepinn på hvordan jeg ligger an i forhold til de andre og pensum, i tillegg til at det har vært veldig sosialt.

Helene forteller at hun har holdt kontakten med flere nettstudenter som hun har møtt på disse samlingene.

Vi har både gått ut og spist, samt hatt jentekveld etter samlinger. Så man kan absolutt bli kjent med andre nettstudenter hvis man ønsker det!

 

Oppskriften til gode karakterer

For å oppnå gode karakterer kreves mye motivasjon og en god porsjon selvdisiplin, og Helenes vei gjennom studiet har både krevd mye planlegging og hardt arbeid.

– Det handler om å være i forkant. Jeg pleier å si at jeg vil «runde» faget så tidlig som mulig, da har jeg god tid til å repetere pensum frem mot eksamen.

Helene sier at hun jobber hver dag, men at det selvfølgelig er dager hvor hun leser mer eller mindre.

Det er viktig å skille mellom hjem og skole, og det er mye enklere å droppe lesingen til fordel for TVen hvis sofaen befinner seg to meter unna der du leser.

Hun understreker videre at man må se på nettstudier som et fulltidsstudium selv om man er sin egen herre, og at litt lesing er bedre enn ingenting.

Jeg er alltid i gang med noe! Da vet jeg hva jeg kan gjøre til en hver tid, og det er det lettere å sette i gang med lesingen. Selv om det bare blir en halvtimes lesing en dag, er det bedre enn å ikke ha åpnet boken i det hele tatt.

Som nettstudent har man mulighet til å arbeide i sitt eget tempo, noe som er en stor fordel både for studenter som lett tilegner seg ny kunnskap og for de som trenger litt lengre tid. Helene sier at hun ofte gleder seg til å lære seg noe nytt, og at hun ofte dykker dypere ned i stoffet enn det som er forventet til eksamen.

Jeg tror at det er viktig å være nysgjerrig! Det er selvfølgelig viktig at du orienterer deg på hva du skal kunne, legger en plan og gjør det du skal. Men jeg synes også man skal tillate seg selv å gå dypere, særlig dersom man er spesielt interessert i emnet!

Hvor viktig har det for deg å få gode karakterer?

Viktig. Jeg har alltid vært en såkalt «flink pike» og motiveres av gode karakterer. Det er noe jeg higer etter og er sulten på.

Hun forklarer at det man sitter igjen med og har lært av emnet er det viktigste, og ikke karakteren i seg selv.

Det tar tid å lære seg noe grundig. Selvfølgelig kan alle pugge til en eksamen og få en god karakter. Men det handler om forståelse – og det tar både tid og innsats.

Helene deler sine beste tips for å oppnå gode karakterer på sin egen blogg. 

 

Veien videre

Etter et fullført bachelorstudium i ernæring ligger veien videre åpen, bare i forhold til karriere og videre studier. På Bjørknes Høyskole har man blant annet også hatt mulighet for å velge ulike valgemner, for eksempel global ernæring i Tanzania, idrettsernæring og fysisk aktivitet eller et internship/ praksisopphold i en selvvalgt bedrift eller organisasjon som jobber innen ernæring og helse. Sistnevnte kan åpne mange dører og man kan knytte kontakter som kan være uvurderlige for videre karriere.

For Helene er fremtidsplanene klare. Hun har en egen blogg og har også holdt flere foredrag ved siden av studiene. Dette ønsker hun å fortsette med videre.

Drømmejobben er å kunne leve av bloggen på heltid, og gjennom den inspirere andre til en sunn livsstil med råd det skal være enkelt å følge.

Hun er heller ikke fremmed for tanken på å studere videre. Men akkurat nå føler Helene at hun kan gjøre veldig mye med den utdannelsen hun allerede har.

Følg bloggen til Helene Ragnhild her

Les Helene Ragnhilds beste studietips på BH-bloggen her