I forbindelse med sitt 10-års jubileum, arrangerte Tanga International Competence Center (TICC) sin første internasjonale konferanse den 12.-14. juni 2018. Temaet for konferansen var global helse og læringsmiljø i en internasjonal setting, og favnet derfor om mye av det arbeidet som foregår på TICC og gjennom deres datter-organisasjon HAMA.

Høyskolelektor Kristine Vinje holde foredrag på den internasjonale konferansen i Tanzania

TICC tar imot studenter i helsefag og andre studieretninger, og gjennom deres sosiale programmer i lokalmiljøet får studentene praksis og felterfaring. Flere av de utdanningsinstitusjonene som sender studenter til TICC var representert på konferansen, deriblant Bjørknes Høyskole.

Bjørknes Høyskole er deleier i TICC, og på flere av våre studieprogrammer er det mulighet for et opphold der. Kristine Vinje fra ernæringsstaben reiser hvert år til TICC og Tanzania for å undervise på emnet «Global ernæring i Tanzania» som kan tas som en del av bachelorgraden i ernæring eller for eksterne deltagere.
Kristine holdt et innlegg på konferansen om den globale ernæringssituasjonen med eksempler fra Tanzania, og delte også erfaringer fra feltarbeid med ernæringsstudentene.