Fagkrav og krav til karaktersnitt varierer mye. Uansett må du huske på at tilleggspoeng, alderspoeng og realfagspoeng ikke teller i utlandet, og at det ofte er en helhetlig vurdering som avgjør.

Inntakskrav
Undervisningsspråket ved våre læresteder er engelsk, og mange av disse krever at du har 4 eller bedre i engelsk fra andre klasse på videregående skole (gjelder bachelorgrader). På masternivå må du som regel ta en IELTS- eller TOEFL test. Søker du økonomistudier på masternivå i Australia må du ofte bestå en GMAT-test. Du vil få nærmere informasjon fra Bjørknes Høyskole når du har bestemt deg for hva du vil søke.

På bachelornivå åpner mange dører seg om du har fra 4.0 i karaktersnitt, og på masternivå kommer du langt med C i snitt.

Her er det store variasjoner, vi gir deg riktig informasjon om aktuelle lærested og fag!