Du kan søke godskriving av tidligere utdanning dersom du tidligere har gjennomført emner du tror tilsvarer emner på studieprogrammet du søker ved Bjørknes Høyskole.

Hvordan søker du godkjenning?

Her fyller du inn søknadsskjema og laster opp karakterutskrift og emnebeskrivelse for emnene du søker godskrevet. Når dette er mottatt vil det bli vurdert hvorvidt emnet, eller emnene, er overførbare til emner som tilbys her. Du kan bruke samme skjema til godskriving av ett eller flere emner.

 

Hvordan vurderes søknaden?

Dersom du får innvilget innpass/fritak, betyr det at faget du har tatt fra før, innpasses i utdanningen din her. Hvis du har søkt innpass/fritak for et obligatorisk emne, slipper du å ta emnet som er ansett for å være tilsvarende det du tidligere har hatt. Dersom du søker fritak fra et valgfag i en bachelorgrad, slipper du å ha valgfag tilsvarende den summen med studiepoeng som du har fått innpasset i graden din. I noen unntakstilfeller kan vi godkjenne emner som ikke er helt overførbare til emner vi tilbyr her på Bjørknes Høyskole. I disse tilfellene er det opp til deg som student å sørge for at du har oppnådd det antall studiepoeng som er nødvendig hvis du eksempelvis ønsker å søke deg videre til en mastergrad.

 

Søknad om fritak

  • Dersom du allerede har startet hos oss, hvilken klasse går du i?
  • På bakgrunn av hvilke emner fra tidligere studier søker du fritak?

    Fyll inn informasjon om tidligere studier slik at vi kan vurdere søknaden din
  • Navn og kode på emnet/emnene ved Bjørknes Høyskole
  • For å vurdere fritak, har vi behov for; - Karakterutskrift eller annen dokumentasjon på gjennomførte emner - Emnebeskrivelsen til faget du har hatt. Dette ligger ofte på studiestedets nettsider.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.