har du studert et annet sted tidligere? Dersom du har gjennomført emner du tror tilsvarer emner på studieprogrammet du søker ved Bjørknes Høyskole kan du søke godskriving av din tidligere utdanning.

Hvordan søker du om godskriving av emner?

For å kunne få godskrevet tidligere avlagte emner må du fylle ut søknadskjemaet på denne siden. Det er viktig at du fyller ut alle punktene og legger ved all dokumentasjonen vi ber deg om. Søknaden din kan ikke behandles før vi har mottatt en komplett søknad.

Du kan bruke samme skjema til å søke om godskriving av ett eller flere emner. Du må tydeliggjøre i søknaden spesifikt hvilke av emnene du allerede har avlagt som du mener er tilsvarende et spesifikt emne ved Bjørknes Høyskole. Du finner emnebeskrivelsene til alle våre emner under den enkelte studieprogramside. Eventuelt kan du søke om å innpasse et tidligere avlagt emne som valgemne.

 

Hvordan vurderes søknaden?

Når vi har mottatt en komplett søknad fra deg vurderer vi om emnet du har avlagt ved en annen utdanningsinstitusjon er overførbart til emnet du mener er tilsvarende hos oss. Vi vurderer dette ut ifra innhold, læringsutbytter og pensum i de aktuelle emnene.

Dersom du får innvilget godskriving av et tidligere avlagt emne, betyr det at emnet du har tatt fra før, innpasses i utdanningen din her. Det vil si at du slipper å ta det tilsvarende emnet her.
For at Bjørknes Høyskole skal kunne tildele deg en grad eller utstede et vitnemål må du avlegge minst 60 studiepoeng i den aktuelle graden/studieprogrammet ved Bjørknes Høyskole.

 

Søknad om godskriving av emner

 • Hvilket studieprogram skal du starte på? Dersom du allerede er student hos oss, hvilken klasse går du i?
 • Tidligere avlagte emner du mener er tilsvarende et emne/flere emner ved Bjørknes Høyskole:

 • Her skal du forklare hvilke tidligere emner du mener tilsvarer ett eller flere spesifikke emner hos oss.   Eksempel 1: KNO150 tilsvarer PSY100   Eksempel 2: KNO103 og KNA102 tilsvarer PSY200
 • Her skal du skrive inn antall studiepoeng for hvert av de tidligere avlagte emnene du har listet opp over.
 • Last opp emnebeskrivelser for alle tidligere avlagte emner du søker om godskriving på bakgrunn av. Emnebeskrivelsen må være fra det året du avla eksamen i emnet.
  Dra og slipp filer her, eller
 • Her laster du opp (kopi av) vitnemål eller karakterutskrift for alle emnene du søker om godskriving på bakgrunn av. Du kan enkelt gå inn på Vitnemålsportalen.no for å få tilgang til et gyldig vitnemål over dine tidligere avlagte eksamener i Norge. Skjermdump eller bilde av en nettside godkjennes ikke.
  Dra og slipp filer her, eller
 • Last opp pensumliste for alle tidligere avlagte emner du søker om godskriving på bakgrunn av (om ikke pensumet allerede er beskrevet i emnebeskrivelsen).
  Dra og slipp filer her, eller
 • Andre vedlegg kan være dokument med utdypende kommentarer om hvilke tidligere avlagte emner du mener erstatter emner hos Bjørknes Høyskole.
  Dra og slipp filer her, eller
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.