Vi har studiebrosjyrer, håndbøker, fagplaner, søknadsskjemaer, og ikke minst – nær kontakt med universitetene.

Du trenger ikke å finne opp hjulet på nytt! Når du har bestemt deg for ett eller flere læresteder får du tilsendt søknadspapirer og informasjon om hva søknaden skal inneholde. Søknaden sender du tilbake til oss, slik at vi kan sjekke at den er riktig utfylt og komplett før den oversendes universitetet.

Hva skal søknaden inneholde?
Det kan være variasjoner fra universitet til universitet, og på ulike fagområder, men tommelfingerregelen er at alle søknader skal inneholde sertifiserte kopier av vitnemål og attester. Vitnemål kan bare oversettes til engelsk av skolen din, eller av statsautorisert translatør. Bjørknes Høyskole informerer deg selvsagt om hva akkurat din søknad bør inneholde, men slik ser en standardsøknad ut:

  • utfylt søknadsskjema
  • vitnemål fra vgs og eventuell høyere utdanning, på norsk og engelsk
  • motivasjonsbrev på engelsk (letter of motivation)
  • CV på engelsk (gjelder på masternivå)
  • attester fra lærer eller arbeidsgiver på engelsk, minimum to
  • eventuelle andre vitnemål og attester som kan bygge opp søknaden din

Hvor og hvordan skal jeg sende søknaden?
Når du har samlet sammen alle nødvendige vedlegg skal du sende den per post til Bjørknes Høyskole, Lovisenberggaten 13, 0456 Oslo. Du kan som regel ikke sende den elektronisk da vi må sjekke at alle nødvendige vedlegg er sertifiserte (stemplet rett kopi). Når søknaden er mottatt sjekker vi at alt er riktig utfylt og at søknaden er komplett. Bjørknes Høyskole sender den videre til universitetet elektronisk.

Svar fra universitetet
Vi holder deg oppdatert om hvordan din søknad ligger an, og du kan selvsagt kontakte oss underveis i søknadsprosessen. Behandlingstiden varierer noe, men du kan forvente svar innen 4-6 uker på bachelornivå og 6-8 uker på masternivå. Universitetene vil ofte kontakte Bjørknes Høyskole med spørsmål om søkernes bakgrunn, karakterer etc. I noen tilfeller kontakter vi deg for å få tilsendt ytterligere informasjon, slik at universitetet kan behandle søknaden din så raskt som mulig.