Ingrid er psykolog og underviser i teoretisk og anvendt psykologi om atferd og endringsarbeid, kommunikasjon- og samtaleteknikker i veiledning, det motiverende intervju, og organisasjonspsykologi.

Ingrid TvedtenBakgrunn

Utdannet psykolog fra NTNU (profesjonsstudiet i psykologi, psykologisk institutt).
Har i tillegg MCT masterclass, toårig videreutdanning i metakognitiv terapi, og spesialiseringsprogram i samfunn og allmennpsykologi.

Undervisnings- og veiledningsområder

Underviser i teoretisk og anvendt psykologi om atferd og endringsarbeid, kommunikasjon- og samtaleteknikker i veiledning,  det motiverende intervju, – og organisasjonspsykologi.

Annet

I tillegg til å undervise på Bjørknes Høyskole jobber Ingrid klinisk som psykolog på sykehjem (50%).
Der jobber hun blant annet med stressmestring og arbeidsliv, og med diverse innen eldreomsorgen.