Som medarrangør av den årlige idrettsernæringskonferansen er Bjørknes Høyskole i dag Skandinavias viktigste møteplass for folk som er opptatt av idrettsernæring.

 

Evidensbasert kunnskap

Konferansen setter søkelys på evidensbasert kunnskap om idrettsernæring, og har invitert forskere, praktikere, trenere, utøvere, idrettspsykologer og journalister til å ta opp viktige tema innen dette fagområdet.

Konferansen bidrar til å spre viktig kunnskap om ernæring og snakker ikke bare om hvordan andre bør ta ansvar. I dagens Aftenposten står kronikken “Vaffelrøre i idretten”  på trykk, skrevet av høyskolelektor Ida Marie Pedersen og Inge Lindseth fra Oikos – Økologisk Norge.

Konferansen arrangeres i år for tredje gang og det er over 130 påmeldte deltagere.

Nasjonal idrettskonferanse på facebook

Om årets konferanse

Årets konferanse byr på mange spennende og varierte temaer innen idrettsernæring, med innlegg fra flere internasjonale stjerner og anerkjente skandinaviske foredragsholdere. Dagen fylles av faglig påfyll, interessante diskusjoner og inspirasjon. Vi har invitert forskere, praktikere, trenere og utøvere til å belyse emner knyttet til idrettsernæring fra ulike vinkler vi er veldig stolte av bredden og dybden i årets program. Vi avslutter dagen med paneldebatt og spørsmål fra publikum.

Arrangementet er rettet mot personer som jobber med ernæring og/eller fysisk aktivitet og trening i praksis enten i form av forebygging eller direkte med idrettsutøvere, idrettsutøveren selv, trenere, støtteapparat, forskere, journalister, arrangører av idrettsarrangementer, studenter og andre som interesserer seg for fagfeltet.

 

Les kronikken “vaffelrøre i idretten” på trykk i Aftenposten 17.11.2017: