Den tredje nasjonale idrettskonferansen arrangeres på Bjørknes Høyskole 17. november. Norske og internasjonale foredragsholdere byr på varierte temaer og belyser temaer innen idrettsernæring fra ulike vinkler. Konferansen arrangeres av OIKOS -Økologisk Norge og Bjørknes Høyskole.

Forskere, praktikere, trenere og utøvere er invitert

Det blir innlegg fra flere internasjonale stjerner og anerkjente skandinaviske foredragsholdere som sikrer faglig påfyll, interessante diskusjoner og inspirasjon. Forskere, praktikere, trenere og utøvere  er invitert til å belyse emner knyttet til idrettsernæring fra ulike vinkler, og sikrer bredde og dybde i årets program.

 

Tid & sted

Konferansen finner sted på Bjørknes Høyskole på Lovisenberg i Oslo fredag 17. november kl 09:00-15:30 Dagen avsluttes med paneldebatt og spørsmål fra publikum.  Bindende påmelding gjøres på deltager.no

 

Få oppdatert informasjon om Idrettsernæringskonferansen på facebook

 

Hvem er idrettskonferansen for?

Arrangementet er rettet mot de som jobber med ernæring og/eller fysisk aktivitet og trening i praksis enten i form av forebygging eller direkte med idrettsutøvere, idrettsutøveren selv, trenere, støtteapparat, forskere, journalister, arrangører av idrettsarrangementer, studenter og andre som interesserer seg for fagfeltet.

 

NSNC 2017 Invitasjon og program