NUPIs planlagte årskonferanse om norsk utenrikspolitikk ble avlyst på grunn av covid-19-pandemien, men Morgenbladet publiserer forskerinnleggene fra konferansen.

Her kan dere lese førsteamanuensis i internasjonale studier Hilde Restads kronikk, som analyserer den historiske debatten som nå foregår om amerikansk utenrikspolitikk. Denne debatten henger sammen med en kamp om USAs sjel – hvem, og hva, skal USA representere, hjemme og ute i verden? Er USA et verdibasert demokrati, eller en etnisk hvit nasjonalstat?

Les kronikken her!

 

Hilde E Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole

Mer om Hilde Restad her