Hilde er førsteamanuensis ved freds- og konfliktstudier. Hun har vært ansatt på Bjørknes Høyskole siden høsten 2012, og før det jobbet hun på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i to år. Hildes akademiske bakgrunn er gjort opp av statsvitenskap, Nord-Amerikastudier og amerikansk politikk. Hun har studert og bodd i USA i til sammen ni år og brukes hyppig som kommentator i media.

Hilde E Restad er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole

Faglige kompetanseområder

Områdekunnskap (USA) og statsvitenskap generelt, herunder internasjonale relasjoner og amerikansk politikk.

Bakgrunn

 • Deltok i solidaritetsbrigade i El Salvador (1999)
 • Cand. Mag. i statsvitenskap, Universitet i Oslo (2002)
  • Psykologi
  • Nord-Amerikakunnskap
  • Statsvitenskap
  • Jobbet mye i studentradioen Radio NOVA, blant annet som redaksjonssjef for samfunnsprogrammet “Limbo”.
 • Master in Foreign Affairs, University of Virginia (2005)
  • Fulbright stipendiat 2003-2004
  • Norge-Amerikaforeningen stipendiat 2004-2005
 • PhD in Foreign Affairs, University of Virginia (2010)
  • Doktorgraden handlet om hvordan amerikansk eksepsjonalisme, definert som en identitet, har påvirket amerikansk utenrikspolitikk i et historisk perspektiv.

 

Undervisning og veiledningsområder

Amerikansk politikk, internasjonal politikk, forskningsmetode, global sikkerhet, terrorisme, religion og konflikt og Midtøstenstudier.

 

Aktuelle forskningsområder

Amerikansk politikk

 

Publikasjoner

Bok: American Exceptionalism: An Idea that Made a Nation and Remade the World (Routledge, 2014)

Les Hildes siste artikler i Global Affairs og Texas National Security Review

 

Andre arbeidsområder

Hilde er veldig interessert i amerikansk politikk og samfunn og følger derfor nøye med på det. Hun brukes derfor ofte i media som kommentator, i tillegg til at hun skriver både på sin egen blogg og tradisjonelle kronikker.

 

Kontakt Hilde

hilde.restad@bhioslo.no

tlf. 23233820