Han er ansatt i en 50 % stilling som seniorforsker (Research Professor) ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til at han er Professor II ved Bjørknes Høyskole. Han er også frilans foredrags- og kursholder. Han har publisert bøker om blant annet krigføring, næringslivsetikk, ytringsfrihet, politisk tenkning og forholdet mellom religion, politikk og filosofi.

 

Henrik Syse Bjørknes Høyskole

Han er medredaktør av antologiene The Ethics of War (med Gregory Reichberg og Endre Begby; Blackwell, 2006), Ethics, Nationalism, and Just War (med Gregory Reichberg; Catholic University of America Press, 2007) og Religion, War, and Ethics (med Gregory Reichberg og Nicole Hartwell; Cambridge University Press, 2014), og han har siden 2010 vært sjefredaktør sammen med Martin L. Cook for det fagfellebedømte tidsskriftet Journal of Military Ethics.

 

Verdier og etikk etter 22. juli 2011

Henrik har de senere årene ledet et prosjekt på PRIO om verdier, etikk og identiteter i Norge etter 22. juli 2011. I forbindelse med dette prosjektet har han blant annet skrevet om forholdet mellom etikk og ytringsfrihet, og om den plass satire og samfunnskritikk kan og bør ha i et moderne, komplekst samfunn. Han har også skrevet om den rolle minner og fortellinger spiller i den måten vi forstår hverandre på.

 

Nobel og krig

Henrik har undervist på Bjørknes Høyskole siden 2004. Han har bl.a. undervist i krigens etikk, med vekt på hvordan ulike filosofiske tradisjoner og tenkere forholder seg til spørsmålet om hvorvidt det noen gang kan være riktig å bruke våpenmakt, og i tilfelle når og hvordan. Han har også hatt kurs om Nobels fredspris, med fokus på fredsprisens historie så vel som dens rolle i dag. Henrik har siden 2015 vært medlem av Den Norske Nobelkomité.

 

Videre forskning

Henrik planlegger i årene som kommer å videreføre forskningen rundt forholdet mellom religion, verdier, etikk og politikk, med vekt på hvordan vi i et samfunn med store ulikheter og mye uenighet likevel kan enes om normer som sikrer fredelig sameksistens.