Henriette er foreleser i cellebiologi på medisinstudier 1+5. Hun er utdannet innen molekylærbiologi og har bred erfaring med biokjemiske analysemetoder og fysiologiske interaksjoner og forsker på kroniske revmatikere.

Undervisning og veiledningsområder

Henriette Marstein underviser i cellebiologi på medisin 1+5.

 

Bakgrunn

Henriette er utdannet bioingeniør med mastergrad i ernæring og helse, hvor hun studerte molekylære endringer som er knyttet til vektøkning og utvikling av overvektsrelaterte sykdommer. Hun har lang og bred erfaring fra analyser innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi og medisinsk basalforskning.

 

Forskning / formidling

Henriette er for tiden doktorgrad-stipendiat i et forskningsprosjekt som ser på endringer i pasienter med den revmatiske sykdommen juvenil dermatomyositt. Dette er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål) og Bjørknes Høyskole. Sykdommen er svært sjelden og det er viktig å avdekke hvordan disse pasienters indre organer er affisert av sykdommen, for å gi best mulig individuell behandling. Hun har tidligere vært involvert i forskningsprosjekter som avdekker molekylære endringer ved hjertesykdom og ved diett-indusert overvekt. En oversikt over publikasjoner finnes i pubmed