Helga er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Hun underviser blant annet i utviklingspsykologi, konsulterende psykologi og sosial- og personlighetspsykologi. Hennes sterkeste faglige interesse er affektbevissthet, det vil si evnen til å kjenne og uttrykke egne følelser. Dette skrev hun om i sin hovedoppgave, som tok for seg arbeid med affektintegrasjon i terapi.

Bakgrunn

Profesjonsstudiet i psykologi (Cand Psychol), Universitetet i Oslo
Høyskolelektor i psykologi

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Utviklingspsykologi
Konsulterende psykologi
Sosial- og personlighetspsykologi
Bacheloroppgave

 

Aktuelle utviklingsområder

Emosjonsfeltet, affektbevissthet og tilknytning