Helene har master i pedagogikk innenfor innovasjon, teknologi og læring, og jobber med utvikling og kvalitetssikring av undervisning og vurdering ved Bjørknes Høyskole. Hun jobber også med design av digitale læringsløp og fasiliterer utviklingsprosesser.

Portrett av pedagog Helene SamuelsenBakgrunn

-Master i pedagogikk, program for kommunikasjon, design og læring, Universitetet i Oslo
-Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo
-Journalistikk, Høgskulen i Volda Cand.Mag. statsvitenskap, midtøstenstudier og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Undervisnings- og veiledningsområder

-Pedagogisk utvikling og støtte for faglig ansatt
-Design av digitale læringsløp
-Fasilitator for utviklingsprosesser

 

Annet

Helene har lang undervisningserfaring på områdene journalistikk og kommunikasjon fra videregående skole og Westerdals Oslo ACT. Hun har også mange års erfaring som programleder og produsent i NRK radio. I sin masteroppgave undersøkte hun mulighetene for læring av samfunnsøkonomi gjennom gamifisering og dialog i et teknologitungt miljø i Norges Banks kunnskapssenter.